• ksh3_bakl
 • ksh3_musson
 • ksh3_gulap
 • ksh3_venge
 • ksh3_bambuk
 • ksh3_bakl
 • ksh3_rotang
 • ksh3_bakl
 • ksh3_musson
 • ksh3_gulap
 • ksh3_venge
 • ksh3_bambuk
 • ksh3_bakl
 • ksh3_rotang

Кресло-шезлонг с подножкой и полкой складное (арт. КШ3)

Артикул: n/a